Opći uvjeti

Vozilo se daje u zakup u posjedovanju valjane vozačke dozvole najmanje dvanaest mjeseci. Najkraći mogući najam je jedan dan, za svaki sat zakašnjenja obračunava se jedna trećina cijene dnevnog zakupa. Kod plaćanja obvezno je ostavljanje garancije (predautorizacija kreditne kartice) ili u dogovorenim slučajevima gotovina. Prilikom rezerviranja vozila potvrđujemo grupu, a ne određeni tip vozila.

Osiguranje

Sva vozila osigurana su protiv odgovornosti za štetu nanesenu trećem licu. U slučaju oštećenja vozila, požara, loma stakla, zakupoprimac je bez obzira na krivicu odgovoran za štetu u iznosu od 2000,00 kn do 60000,00 kn, ovisno o grupi vozila. Otkupom Franšize (Super CDW/TP) u dnevnom iznosu od 75,00 kn do 350,00 kn (ovisno o grupi vozila) osoba se ne tereti za moguću nastalu štetu, uz obvezno predoćenje policijskog izvješća. Osiguranje protiv krađe nije mjerodavno za područja ocjenjena kao rizična (ex. Jugoslavija, Albanija itd.). U slučaju davanja netočnih podataka prilikom unajmljivanja vozila, korisnik ne može koristiti niti jedno od navedenih osiguranja.

Dodatne usluge

  • Sjedalo za dijete u iznosu od 50,00 kn dnevno
  • Najam vozila sa vozačem (cijena po dogovoru)

 


General conditions

The vehicle shall be rented only in possession of valid driving licence for at least twelve months. Minimum rental period is one day. For each hour of delay one third of the entire day rental price shall be charged. Upon payment guarantee is obligatory (credit card preauthorisation) or, if agreed, guarantee in cash. At the time of making the reservation we confirm the group, and not the certain type of the vehicle.

Insurance

All vehicles are insured against the liability for the damage caused to the third party. In case of the damage, fire or glass breaking, the rent-holder, without the consideration of the fault, shall be liable for the damage in amount from 2000,00 kn to 6000,00 kn depending on the group of vehicle. Through the repurchase (Super CDW/TP) in the daily amount of 75,00 kn up to 350,00 kn (depending of the vehicle group) the person shall not be liable for the possible damages. In such event the Police Report is obligatory.

Anti-theft insurance is not valid for the areas evaluated as the areas of hifher level of risk (former Yugoslavia, Albania, etc.). In case of providing invalid data during the vehicle rental, the rent-holder can not use any of the stated insurances.

Additional services

  • Child car seats from 50,00 kn per day
  • Rental of the vehicle with the driver (price upon agreement)